Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad

Anadolu Automobil Rom a livrat cinci autobuze Karsan Jest Electric la Suceava

Anadolu Automobil Rom, importatorul Karsan în România, a livrat 5 unit??i Jest Electric c?tre Prim?ria din Suceava. Vehiculele, care urmeaz? s? fie operate de c?tre Transport Public Local S.A., sunt rodul licita?iei de achizi?ii publice derulat? în august 2018 ?i  fac parte dintr-un plan mai amplu de mobilitate urban? ini?iat de Prim?ria Suceava, al c?rui scop este ecologizarea ?i eficientizarea transportului public din localitate. Astfel, pe lâng? cele 5 Jest electrice, urmeaz? s? mai fie achizi?ionate 25 de autobuze electrice de capacitate mare ?i 10 minibusuri electrice din fonduri europene, precum ?i alte 15 minibusuri, de asemenea electrice, din fonduri generate prin proiectul derulat de Ministerul Dezvolt?rii Regionale ?i Administra?iei Publice.

Contractul pentru cele 5 Jest electrice dintre Prim?ria Suceava ?i Anadolu Automobil Rom are o valoare de 4.700.000 lei + TVA, finan?area fiind ob?inut? de autoritatea contractant? din fonduri elve?iene.
Karsan Jest Electric este unul dinte cele mai noi ?i mai moderne autobuze electrice de capacitate mic? de pe pia??. Modelul a fost lansat în versiune diesel în 2013, fiind livrat pân? acum în peste 3.000 de unit??i.
Separat, pentru versiunea electric? s-a optat pentru motorul BMW i, constructorul german furnizând, în plus, acumulatorii ?i toat? electronica necesar?. Grup motopropulsor a fost deja testat în condi?ii reale de pia?? în peste 60.000 de unit??i la nivel mondial, în cele mai variate condi?ii de exploatare, umiditate ?i temperatur?. Rezultatul este un ansamblu modern, eficient, fiabil ?i, nu în ultimul rând, nepoluant.

Articole similare

Ad