Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad

Birocratie in transportul deseurilor

Cu pasi inca ezitanti, Romania incepe sa-si atinga tintele de tara in colectarea nu numai a deseurilor „cunoscute”, gen plastic, hartie si sticla, ci si a vehiculelor scoase din uz, a bateriilor si acumulatorilor sau a uleiurilor uzate. Si totul ar merge poate mai rapid daca, in ceea ce priveste transportul acestora, nu s-ar pune prea multe „frane” birocratice.
 

Conform Ministerului Mediului si Agentiei Nationale de Protectie a Mediului, Romania a transpus in legislatia nationala conditiile impuse de Uniunea Europeana in ceea ce priveste colectarea, transportul si depozitarea deseurilor, activitati care reprezinta una dintre obligatiile administratiilor publice locale, prin serviciul public de salubrizare a localitatilor.
 

Acesta se mai ocupa cu sortarea deseurilor municipale, organizarea prelucrarii, neutralizarii si valorificarii materiale si energetice a deseurilor, dar si cu depozitarea lor controlata. Insa organizarea activitatii de gestionare a deseurilor industriale este obligatia generatorului.

Colectarea selectiva este obligatorie
Operatorii economici care introduc pe piata ambalaje isi pot realiza obiectivele anuale de valorificare si reciclare a deseurilor de ambalaje fie individual, folosindu-si propriile resurse, fie prin transferarea acestei responsabilitati catre un operator economic autorizat.
Autoritatile publice locale au obligatia implementarii si asigurarii functionarii sistemului integrat de gestionare a deseurilor la nivelul fiecarei localitati. Colectarea si transportul deseurilor municipale se realizeaza direct prin intermediul serviciilor de specialitate din cadrul Consiliilor Locale sau indirect, prin cedarea acestei responsabilitati unei firme specializate in servicii de salubrizare.
Serviciul municipal isi creeaza propriul serviciu de colectare a deseurilor, iar personalul de salubritate este angajat de municipalitate, care detine mijloacele fixe si mobile (vehicule, containere). Deseurile colectate sunt transportate la depozite sau statii de sortare si tratare.
Conform ANPM, cu exceptia tintelor de colectare a deseurilor de echipamente electrice si electronice (DEEE), toate celelate obligatii prevazute a fi realizate pana in prezent au fost indeplinite de Romania.

Codasi la colectarea de echipamente electronice
Autoritatile locale au obligatia de a colecta separat DEEE si de a pune la dispozitia producatorilor spatiile necesare pentru infiintarea punctelor de colectare selectiva a acestora. Colectarea deseurilor de la gospodariile particulare este asigurata de primarii, iar transportul lor la reciclatori, de producatori. Toti agentii comerciali care desfasoara activitati de colectare, transport, tratare, reciclare si/sau alte tipuri de valorificare trebuie sa detina autorizatie de mediu conform legislatiei in vigoare. De asemenea, transportul deseurilor periculoase trebuie efectuat in conformitate cu reglementarile specifice acestui domeniu.
Drept mecanisme de colectare exista sistemul „take back” („unu la unu”), cand, la cumpararea unui aparat nou, detinatorul poate aduce la schimb un echipament similar defect/ uzat, sau sistemul „punct de colectare”, organizat de fiecare municipalitate cu peste 20.000 de locuitori. Mai exista si sistemul „Marea Debarasare”, cand cetatenii pot lasa DEEE in fata locuintei, intr-o anumita zi (nationala sau/si locala), iar societatile de salubritate le colecteaza si stocheaza. Incepand cu 2009, rata medie anuala de colectare selectiva a DEEE/locuitor, provenite de la gospodariile particulare, este de 4 kg.

Vehiculele scoase din uz, in vizor
Persoanele fizice sau juridice detinatoare de vehicule scoase din uz (VSU) au obligatia sa le predea operatorilor economici autorizati sa desfasoare activitati de colectare si/sau tratare a VSU. La preluare, operatorii autorizati au obligatia de a emite ultimului detinator al vehiculului un certificat de distrugere.
Producatorii de vehicule asigura individual sau prin contracte cu terte parti minimum un punct de colectare in fiecare judet sau oras cu peste 100.000 de locuitori si trei puncte de colectare in municipiul Bucuresti.
Din ianuarie 2007, operatorii economici au fost obligati sa recicleze anual 70% din masa medie/vehicul pentru vehiculele fabricate inainte de 1 ianuarie 1980 si 80% pentru cele fabricate dupa 1 ianuarie 1980.

Debarasare de baterii si acumulatori
Producatorii de baterii si acumulatori, tertii sau organizatiile colective care actioneaza in numele lor trebuie sa organizeze sistemele de colectare a deseurilor de baterii si acumulatori fie in mod individual, fie prin transferarea responsabilitatilor catre o organizatie colectiva. Producatorii de baterii si acumulatori industriali sau tertii trebuie sa stabileasca sisteme de colectare a deseurilor prin care sa fie asigurata returnarea acestora de catre utilizatorii finali. Distribuitorii au obligatia sa colecteze bateriile si acumulatorii auto de la utilizatorii finali, sa aplice sistemul „depozit” asupra pretului de vanzare, sa depoziteze in spatii special amenajate, imprejmuite si asigurate pentru prevenirea scurgerilor necontrolate, bateriile si acumulatorii auto primiti in schimbul celor vanduti, sa predea deseurile producatorilor sau unui operator economic autorizat. Utilizatorul final este obligat sa predea bateriile si acumulatorii, separat de alte deseuri, unitatilor care presteaza servicii de inlocuire a bateriilor si acumulatorilor, punctelor de colectare sau producatorului, dupa caz.
Producatorii de baterii si acumulatori trebuie sa realizeze ratele minime de colectare de 25% pana la 26 septembrie 2012 si de 45% pana la 26 septembrie 2016.

Uleiurile uzate si gestionarea lor
Uniunea Europeana a instituit obligativitatea existentei unei evidente stricte a uleiurilor gestionate pe flux (de la producatori/importatori pana la eliminare), astfel incat sa existe o baza de date care sa reflecte realitatea de pe piata si din care sa rezulte ratele de colectare si valorificare a acestei categorii de deseuri. Aplicarea principiului „poluatorul plateste” obliga producatorul sa asigure colectarea si valorificarea uleiurilor uzate, in limita cantitatilor introduse pe piata. Generatorii de uleiuri uzate trebuie sa asigure colectarea intregii cantitati  si stocarea corespunzatoare pana la predare, sa asigure valorificarea intregii cantitati sau eliminarea celor care nu mai pot fi valorificate prin mijloace proprii sau sa predea uleiurile uzate operatorilor economici autorizati, sa pastreze evidenta uleiului proaspat consumat, precum si cantitatea, calitatea, provenienta, localizarea si inregistrarea stocarii si predarii uleiurilor uzate. Persoanele fizice care detin uleiuri uzate sunt obligate sa predea cu titlu gratuit intreaga cantitate numai operatorilor autorizati, care trebuie sa asigure colectarea, dar si stocarea in conditii de siguranta pentru mediu.
Statiile de distributie a produselor petroliere si alti operatori economici care comercializeaza uleiuri de motor si de transmisie trebuie sa amenajeze un spatiu de colectare a uleiurilor uzate in incinta sau intr-o zona apropiata si sa asigure colectarea cu titlu gratuit a acestora pentru tipurile de uleiuri comercializate si sa le predea operatorilor economici autorizati.

Programul „Rabla” pentru reducerea poluarii
In programul „Rabla”, tichetul valoric este de 3.800 lei, iar pentru achizitionarea unui autovehicul nou se pot utiliza cel mult trei. Programul are ca obiectiv diminuarea efectelor poluarii aerului asupra mediului si sanatatii populatiei, cauzate de emisiile de gaze de esapament de la autovehiculele uzate, incadrarea emisiilor in valorile limita admise la nivel european pentru aerul ambiental, diminuarea efectelor poluarii solului si apei cauzate de scurgerile de substante periculoase de la autovehiculele uzate si prevenirea formarii deseurilor ca urmare a abandonarii autovehiculelor uzate. In 2009, suma prevazuta pentru derularea Programului a fost de 228 de milioane de lei, provenita din taxa pe poluare pentru autovehicule, pentru scoaterea din uz a unui numar de 50.000 de autoturisme detinute de persoanele fizice. Programul a fost realizat in proportie de 65%.

Transportul deseurilor, o afacere delicata
Transportul destinat recuperarii sau eliminarii deseurilor este definit drept transfer de deseuri. Regulamentul de coordonare a transferului stabileste proceduri si regimuri de control in functie de originea, destinatia si ruta transferului, de tipul de deseu transferat si de tipul de tratament care se aplica acestuia la destinatie. Regulamentul se aplica transferurilor de deseuri intre state membre, in interiorul Comunitatii sau in tranzit prin tari terte, celor importate/exportate din/in tari terte sau aflate in tranzit pe teritoriul Comunitatii.
UE promoveaza aplicarea uniforma a regulamentului in tarile membre, tinand seama de dreptul fiecarei parti de a interzice importul de deseuri periculoase, precum si raspunderea comuna. In plus, statele membre trebuie sa furnizeze Comisiei informatii privind punerea in aplicare a Regulamentului. In cazul transferurilor de deseuri destinate eliminarii, statele membre ar trebui sa tina seama de principiile proximitatii, prioritatii de recuperare si autosuficientei la nivel comunitar si national.

Prea multe formulare…
Operatorii de transport al deseurilor nepericuloase trebuie sa posede pentru fiecare transport un formular de incarcare-descarcare semnat si completat cu codul numeric personal al celui care transporta deseurile si cu numarul de inmatriculare al mijlocului de transport.
Operatorii economici autorizati sa presteze serviciul de salubrizare in localitati si care efectueaza transportul propriilor deseuri nepericuloase, cum ar fi deseurile de productie si cele municipale, trebuie sa completeze acelasi formular de incarcare-descarcare.
In cazul deseurilor periculoase, operatorii trebuie sa le transporte doar pe ruta aprobata, sa posede un exemplar al formularului de expeditie/transport deseuri periculoase si un exemplar al formularului pentru aprobarea transportului deseurilor periculoase generate intr-o cantitate mai mare de 1 t/an. Apoi, trebuie sa semneze si sa stampileze formularul de expeditie/transport la primirea deseurilor periculoase, sa detina echipament special si sa fie instruit pentru utilizarea acestuia, precum si pentru luarea primelor masuri de interventie in cazul unei poluari accidentale. In cazul producerii unui accident pe timpul transportului, operatorul trebuie sa anunte imediat inspectoratul pentru situatii de urgenta si agentia pentru protectia mediului de pe raza judetului unde s-a produs incidentul.
Operatorii economici care transporta deseuri periculoase rezultate din activitatea medicala au obligatia de a detine un referat tehnic pentru autovehicul. In caz contrar li se va suspenda dreptul de a utiliza autovehiculul pentru transportul deseurilor periculoase rezultate din activitatea medicala.
Controalele transporturilor de deseuri se efectueaza de catre personalul imputernicit din cadrul Ministerului Mediului si Padurilor (Garda Nationala de Mediu), Ministerului Administratiei si Internelor, alaturi de personalul imputernicit din cadrul Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, Ministerului Sanatatii sau Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri, dupa caz.

… si prea putine depozite de deseuri periculoase
Depozitele ecologice de deseuri sunt amplasamente special construite, pentru eliminarea deseurilor, astfel incat sa previna sau sa reduca, pe cat posibil, efectele negative asupra mediului.
Depozitele trebuie sa respecte Directiva UE privind depozitarea deseurilor, care stabileste masurile, procedurile si recomandarile de prevenire sau reducere a efectelor negative asupra mediului si sanatatii.
Statele membre trebuie sa trateze deseurile inainte de depozitare, sa nu depoziteze deseurile periculoase impreuna cu cele nepericuloase si sa implementeze activitati de control al inchiderii si monitorizarii post-inchidere a depozitelor de deseuri.
In Romania exista un singur depozit zonal conform, pentru depozitarea deseurilor periculoase, la Slobozia, operat de Vivani SA.
Fonduri europene pentru „ecologizarea” depozitarii deseurilor
In cadrul Programului Operational Sectorial „Mediu”, exista o axa prioritara dedicata dezvoltarii sistemelor de management integrat al deseurilor. Aceasta axa prevede finantarea investitiilor in achizitionarea de containere pentru colectarea selectiva, facilitati de transport, sortare, compostare si reciclare, construirea de depozite de deseuri la standarde europene si inchiderea depozitelor vechi, neconforme.
Din 2007 pana in prezent au fost depuse si aprobate de catre Comisia Europeana patru proiecte, cu o valoare totala eligibila de 129.174.264 de euro. Un al cincilea proiect, „Sistem de management integrat al deseurilor in judetul Sibiu”, cu o valoare totala eligibila de 22.571.548 de euro, a fost transmis CE spre aprobare in februarie. Din portofoliul de proiecte aflate in pregatire pentru sectorul de management al deseurilor mai fac parte 33 de proiecte, dintre care circa 21 vor fi transmise spre aprobare pe parcursul anului.        

Articole similare

Ad