Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad

CFR Călători a primit fonduri reduse cu 47% față de necesarul prevăzut în buget

În 2024, cuantumul compensației alocată de 1.110.726 mii lei pentru CFR Călători reprezintă aproximativ 47% din necesarul fundamentat de 2.380.440 mii lei. Această discrepanță generează un dezechilibru în bugetul de venituri și cheltuieli al companiei, având ca rezultat o neacoperire a cheltuielilor privind activitatea curentă de exploatare.

CFR Călători operează trenuri de călători în conformitate cu contractul de servicii publice (CSP) încheiat între Autoritatea pentru Reformă Feroviară și companie. Acest contract stabilește obligațiile și termenii în care ARF se angajează să plătească compensația pentru serviciile furnizate în conformitate cu termenii și condițiile CSP 2022 – 2032.

Pierderea brută prognozată pentru acest an în sumă de 1.026.000 mii lei, au drept cauză:

– Nealocarea compensației bugetare la nivelul necesarului astfel încât să acopere diferența dintre costurile de operare și veniturile proprii ale companiei, pentru a fi respectate prevederile Regulamentului CE nr. 1370/2007.

– În 2024 s-a alocat o compensație mai mică cu 468.000 mii lei față de 2023.

– Majorarea cheltuielilor totale cu 21% față de preliminatul lui 2023, având în vedere:

• creșterea cu 36%, respectiv cu suma de 475.000 mii lei a cheltuielilor de natură salarială aferente reîntregirii acestor   cheltuieli pentru întreg an 2024, determinate de aplicarea HG nr. 900/2023 a Statutului Personalului feroviar începând cu luna iulie 2023 și aplicarea în luna decembrie a CCM pe anii 2023-2024.

• creșterea cheltuielii cu TUI cu 18% față de preliminatul lui 2023. CFR Călători preconizează în 2024 o creștere a volumului de activitate concretizată prin mărirea numărului de tren-km efectuați. Compania a adjudecat un nou contract de servicii publice-CSP-L1.

• majorarea salariului minim brut pe economie în octombrie 2023, cât și perspectiva unei noi majorări în 2024 a determinat creșteri de tarife și la alte servicii cu un impact asupra cheltuielilor totale ale societății în 2024.

Cu toate dificultățile întâmpinate, CFR Călători și-a planificat programul pentru anul 2023/2024, cuprinzând un număr de 414.815 trenuri care vor acoperi 307 rute. Astfel, compania se pregătește să opereze o gamă variată de servicii de transport feroviar în acest interval de timp.

• InterCity: 5.936 de trenuri pe 8 rute

• InterRegio: 53.356 de trenuri pe 63 de rute

• Regio: 355.523 de trenuri pe 236 de rute. Pentru 2024, CFR Călători estimează că va transporta aproximativ 60 de milioane de călători, în creștere față de anul precedent, când au călătorit 57 de milioane de persoane.

Articole similare

Ad