Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad

Propulsia pe gaz, tehnologie tranzitorie spre neutralitatea climatică

Comisia Europeană a anunţat că va adopta un act adiţional pentru completarea Regulamentului Taxonomiei Climatice, care să aducă clarificări în anumite sectoare energetice faţă de care nu fuseseră făcute până acum precizări foarte clare. Este vorba în special de utilizarea gazului natural și a tehnologiilor conexe, ca activitate tranzitorie spre neutralitatea climatică, în măsura în care acestea se încadrează în limitele articolului 10 alineatul (2) din Regulamentul UE privind taxonomia. De asemenea, Comisia va lua în considerare elaborarea unei legislații pentru recunoașterea și sprijinirea finanțării anumitor activități economice, în primul rând în sectorul energetic, inclusiv al gazului, care să contribuie la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră într-un mod care susține tranziția către neutralitatea climei, în concordanță cu Acordul Verde European. Acest lucru vine în continuarea concluziilor Consiliului European, din 11-12 decembrie 2020, care recunosc rolul tehnologiilor de tranziție, cum ar fi gazele naturale.

Criteriile de examinare tehnică din Legea delegată a taxonomiei UE2 privind climatul pentru activitățile de bioenergie sunt în concordanță cu cadrul cuprinzător de durabilitate stabilit în Directiva (UE) 2018/2001 privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile.

Criteriile ar trebui să fie însă completate şi revizuite, pentru a ține seama, pe lângă considerentele de mediu, şi de cele economice.

Articole similare

Ad