Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad

Se dă startul depunerii proiectelor pentru construcţii de depozite pe fonduri europene

În perioada 30.10 – 30.11.2020 se deschide sesiunea de depunere a proiectelor pentru construcţia de depozite pentru terţi ce poate fi susţinută de finanţare europeană prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Prioritatea de investiţii 2.2., care se referă doar la IMM în activitate, nu la firme mari sau start-up-uri. Sunt considerate cheltuieli eligibile cele pentru construcţia de spaţii de depozitare, echipamente aferente, precum şi pentru achiziţia de softuri de gestiune (WMS), a anunţat Bogdan Hossu, director general al Wise Finance Solutions, în cadrul celei de-a șasea ediții a „Supply Chain & Logistics Forum“, organizată de BusinessMark. Bugetul alocat pentru 2020 este de 150 de milioane de euro, iar valoarea ajutorului nerambursabil dat de către Ministerul Fondurilor Europene este între 1,5 milioane de euro şi 6 milioane de euro. „Procentele acoperite sunt generoase, între 45 şi 70%, în funcţie de regiunea în care se face investiţia şi de mărimea companiei“, a spus Bogdan Hossu, menţionând că programul, care nu se poate aplica în regiunea de dezvoltare Bucureşti Ilfov, este valabil pentru IMM cu maximum 249 de angajaţi la nivel de grup. De asemenea, microîntreprinderile cu mai puţin de 10 angajaţi nu sunt eligibile. „Există limitări privind locaţia în care se poate face investiţia: firmele mijlocii pot investi şi în mediul rural şi în cel urban, iar cele mici doar în mediul urban.“ Sunt eligibile companiile care au avut activitate cel puţin un an fiscal integral, cu profit în exploatare şi care deţin, în momentul depunerii proiectului, drept de proprietate, concesiune sau superficie asupra imobilului, iar activul este liber de sarcini. Se califică investiţiile noi în unităţi de producţie/prestare servicii, extinderea capacităţii unei unităţi existente sau diversificarea producţiei unei unităţi existente. „De exemplu, un producător de sucuri de fructe poate aplica pentru un depozit, ca diversificare a activităţii. Programul finanţează construcţia, extinderea spaţiilor de producţie/servicii, achiziţia de echipamente tehnologice, utilaje, mobilier, echipamente informatice, birotică şi investiţii în active necorporale (brevete, licenţe, mărci comerciale, programe informatice, alte drepturi şi active similare).“

Articole similare

Ad