Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
AdAdvertisement
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad

Serviciile atrag cele mai multe investiţii străine directe; la pol opus e sectorul high-tech

Cel mai recent studiu realizat de Academia de Studii Economice din București (ASE) şi Consiliul Investitorilor Străini (FIC), privind Investițiile Străine Directe (ISD) în România a arătat că ar fi oportună o prezență mai intensă a României pe piețele internaționale, cu precădere în această perioadă, prin agențiile guvernamentale de atragere a investițiilor și promovare a exporturilor. Cu o atitudine proactivă, acestea ar putea coordona contacte cu potențiali investitori, facilitând relația cu administrațiile locale în implementarea proiectelor de investiții. „România traversează un context economic dificil, însă aceasta este și o perioadă cu oportunități de creștere. Investițiile ar putea reprezenta o poveste de succes pentru România. Echipată cu resursele potrivite – cum ar fi un organism dedicat, după modelele de succes din țările din regiune – România ar trebui să se concentreze asupra atragerii de ISD pe termen scurt, mediu și lung”, a menționat președintele FIC, Ramona Jurubiță.

Printre alte concluzii care se desprind din analiză menționăm:

  • Valorile negative ale creditului net indică faptul că suma creditelor acordate de întreprinderile ISD din România partenerilor nerezidenți din grup este mai mare decât creditul primit de firmele din România, aspect care subliniază că investițiile din România au ajuns, în contextul dat, la un grad de maturitate.
  • Sectorul serviciilor are cea mai mare pondere a stocurilor de ISD din România (47%). În schimb, în sectorul high-tech stocurile de ISD reprezintă doar 5%, cel mai scăzut nivel din regiune.
  • România a atras în 2016 numai 5% din volumul total al ISD aferent industriilor high-tech și serviciilor intensive în cunoaștere din regiune. În schimb, 52% din stocuri au fost direcționate către Ungaria, 18% către Polonia și 14% către Cehia, specializarea regională acționând astfel în defavoarea României. Studiul remarcă necesitatea de a stimula atragerea de ISD în sectoare cu nivel de tehnologie ridicat.
  • România se află însă în competiție cu statele din regiune și, în condițiile unei competitivități reduse a regiunilor sale față de cele ale statelor învecinate și a lipsei de măsuri coerente de politică publică pentru atragerea de ISD cu valoare adăugată ridicată, riscă să consolideze tendința existentă de atragere, cu precădere, a activităților cu valoare adăugată și intensitate tehnologică scăzute.
  • Ar fi utilă schițarea direcției în care România dorește să meargă și identificarea modalităților de acțiune. Măsurile de politică publică ar putea fi axate pe încurajarea ISD cu valoare adăugată cât mai ridicată și înlesnirea reorientării ISD în industriile cu grad înalt de tehnologie și intensive în cunoaștere în domeniile aferente serviciilor.
  • Impactul firmelor cu capital străin în economia României este semnificativ. Impactul total estimat al activităților membrilor FIC este de 5,8% din PIB în industria energetică, 1% din PIB în industria de telecomunicații și de 1,2% din PIB în industria automotive. Performanța companiilor cu capital străin este, de asemenea, superioară la nivelul valorii adăugate brute pe angajat, aceasta fiind mai ridicată, atât față de media pe economie, cât și față de media pe sector – în ultimul caz, excepție făcând companiile de automotive, unde valorile sunt marginal egale.

Pe viitor, România trebuie să continue să atragă investiții străine directe prin creșterea capacității de absorbție a economiei, dezvoltarea unor strategii pe termen lung și printr-o abordare adecvată, care ține cont de realitățile economiei românești și europene.

Articole similare

Ad