Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad

Transporturi rutiere: Comisia adoptă un aviz motivat într-un caz intentat de Italia împotriva Austriei

Comisia a adoptat marți, 14 mai, un aviz motivat într-un caz intentat de Italia împotriva Austriei în temeiul articolului 259 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene.

În plângerea sa, Italia a susținut că Austria încalcă legislația UE prin impunerea anumitor măsuri de restricționare a traficului rutier pe axa Brenner. După ce a evaluat cu atenție observațiile scrise și orale ale ambelor state membre, Comisia consideră că anumite măsuri în vigoare în Austria impun restricții asupra transportului de mărfuri pe autostrăzile A12 și A13 și, prin urmare, restricționează libera circulație a mărfurilor, astfel cum se prevede la articolele 34 și 35 din TFUE:

  • interdicția de tranzit pe timp de noapte;
  • interdicția de circulație sectorială pentru anumite tipuri de mărfuri „compatibile cu transportul feroviar”;
  • interdicția de circulație pe timp de iarnă în zilele de sâmbătă;
  • raționalizarea vehiculelor grele de marfă care intră pe autostradă (cunoscută sub numele de „sistem de contorizare”). 

Deși Comisia ține cont de anumite explicații furnizate de Austria în legătură cu considerațiile de mediu, aceasta consideră că măsurile austriece nu sunt coerente și, prin urmare, nu pot fi justificate pe deplin în ceea ce privește realizarea obiectivelor declarate (protecția mediului, siguranța rutieră, fluiditatea traficului sau securitatea aprovizionării). În plus, unele dintre aceste măsuri sunt mai susceptibile de a afecta întreprinderile străine decât pe cele austriece. În ceea ce privește plângerea Italiei împotriva Austriei privind o presupusă lipsă de cooperare loială, Comisia consideră că Italia nu a furnizat suficiente dovezi pentru a susține această afirmație. În urma adoptării avizului motivat al Comisiei, Italia poate decide să trimită cazul în fața Curții de Justiție a UE. Cu toate acestea, părțile au posibilitatea de a ajunge la o soluționare amiabilă a litigiului, iar Comisia rămâne pregătită să le sprijine în acest demers.

sursa foto: italy.representation.ec.europa.eu

Articole similare

Ad