Ad
AdAdvertisement
Ad
Ad
AdAdvertisement
Ad
Ad
AdAdvertisement
Ad

Brexit: Măsuri tranzitorii privind circulația mărfurilor în jurul datei de 1 ianuarie 2021

Circulația mărfurilor unionale dinspre Regatul Unit către UE sau viceversa în jurul datei de 1 ianuarie 2021 poate fi tratată ca o circulație în interiorul Uniunii, sub rezerva îndeplinirii cerințelor prevăzute la articolul 47 din Acordul de retragere, se arată în webinarul Brexit organizat de CCIR. Acest lucru este valabil și în cazul mărfurilor unionale care circulă între două puncte de pe teritoriul vamal al Uniunii, trecând prin Regatul Unit.

Conform articolului 47, alineatul 2, din Acordul de retragere, atunci când aceste mărfuri sosesc la frontiera dintre Uniune și Regatul Unit, persoana în cauză trebuie să dovedească, pe de o parte, că această circulație a început înainte de încheierea perioadei de tranziție și s-a încheiat după data respectivă, iar pe de alta, că mărfurile au statul vamal de mărfuri unionale.

Dovada începerii circulației înainte de încheierea perioadei de tranziție trebuie să fie furnizată prin intermediul unui document de transport sau al oricărui alt document care să indice data la care a început circulația și care să includă precizări privind trecerea frontierei (de exemplu, documentul CMR, scrisoarea de trăsură CIM, scrisoarea de transport aerian etc.). Tipurile de dovadă a statutului vamal de mărfuri unionale care trebuie utilizate în acest scop sunt prevăzute la art. 199 din Regulamentul de punere în aplicare a CVU (de exemplu, datele declarației de tranzit pentru mărfuri plasate sub regimul de tranzit intern, datele din documentul T2L, manifestul vamal, factura sau documentul de transport).

Articole similare

Ad