Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad

Doar în 2040 traficul va fi egal între traficul pe calea ferată și cel pe șosea în Pasul Brenner

Privind tabelele cu proiecțiile privind traficul feroviar de marfă pe trecătorile alpine, nu se poate să nu fie puse câteva întrebări. În primul rând, dacă acestea sunt construite pe o bază de date solidă sau reprezintă doar o iluzie, deoarece surprizele nu sunt puține. Tabelele despre care este vorba sunt cele cuprinse în Raportul anual 2022 al iMonitraf!, o organizație care reprezintă o serie de realități teritoriale care s-au pus în rețea, începând cu regiunile italiene de-a lungul arcului alpin, alături de Tirolul austriac și de Conferința interguvernamentală din Elveția Centrală.

Sunt luate în vedere două scenarii, unul pentru 2030, celălalt proiectat până în 2040. În Pasul Brenner, se presupune că ponderea modală a căii ferate va fi de 36% în 2030 și chiar de 50% pentru 10 ani mai târziu, când toate lucrările de infrastructură în curs de realizare vor fi finalizate. De menționat că imediat în 2021, calea ferată de pe axa Brenner și-a croit o cotă de 27,32%, un rezultat mai bun decât cel obținut înainte de pandemia de Covid-19, deci punctul de plecare este încă solid.

O poveste aparte este cea a coridoarelor elvețiene, unde pornim cu o cotă de 75,45% în 2021, de departe cel mai bun rezultat din ultimii 15 ani. În acest caz, desigur, având în vedere punctul de plecare, creșterea preconizată nu poate fi exponențială, dar în orice caz, în 2030 ar trebui să ajungă la 83,7 %, cu un nou câștig 10 ani mai târziu, până la 84,2 %, o valoare care poate fi indicată ca fiind plafonul maxim realizabil, deoarece transportul rutier va continua în orice caz să aibă specificitatea sa. Între timp, odată cu finalizarea proiectului AlpTransit și a noii căi ferate transalpine prin Gotthard, s-a atins o capacitate totală (luând în considerare atât Chiasso, cât și Luino) de 260 de trasee de tren pe zi numai pentru transportul de marfă.

În ceea ce privește Brenner, ponderea căii ferate a rămas substanțial stabilă în ultimii ani, cu o ușoară creștere din 2018 până în 2021, dar este dificil de presupus un câștig pe termen scurt în favoarea căii ferate, deoarece infrastructura actuală nu permite alte marje de creștere semnificative. Doar după finalizarea tunelului de bază Brenner și a tuturor liniilor de acces se va înregistra o creștere reală a capacității. Nu este o coincidență faptul că cele mai mari previziuni de creștere sunt stabilite la orizontul 2040, în condițiile în care noua infrastructură este acum pe deplin operațională.

În total, potrivit raportului iMonitraf!, 165,9 milioane de tone de marfă vor traversa arcul alpin în 2021, dintre care 109,5 milioane pe șosea (66%) și 56,4 milioane pe calea ferată (34%). Între 2019 și 2021, împărțirea modală rutier-feroviar s-a modificat ușor, cu un câștig de 1% în favoarea căii ferate. Analiștii subliniază că ar fi necesară doar o îmbunătățire a schimbului de date și proceduri între diferitele companii feroviare și administrațiile naționale respective pentru a crește cota de transport feroviar la Gotthard la 68%, în timp ce la Simplon jocul este deja închis, deoarece calea ferată monopolizează deja transportul cu un procent record de 90%.

Articole similare

Ad