Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad

Italia: Salariul minim brut în transporturi crește cu 90 de euro eșalonat până în 2024

După o suspendare cauzată de pandemie și o despărțire a sindicatelor, urmată de o grevă, la 17 mai 2021 s-a ajuns la un acord privind reînnoirea contractului național colectiv de muncă pe ramura transport de mărfuri, expediții și logistică. Acordul prevede o creștere lunară a salariului, calculată la al treilea nivel Super pentru personalul care nu călătorește și B3 pentru personalul care călătorește, de 104 euro, din care 10 euro pentru EDR (indemnizația de urgență, care acoperă inclusiv pierderile cauzate de inflație) și 4 euro pentru fondul de solidaritate și servicii conexe. Prin urmare, creșterea salariului va fi de 90 EUR brut și va fi repartizată în patru tranșe: 15 EUR din octombrie 2021, 25 EUR din octombrie 2022, 20 EUR din octombrie 2023 și 30 EUR din martie 2024. EDR brut de 10 EUR va fi plătit din ianuarie 2022 timp de treisprezece luni, în timp ce cei patru euro pentru plăți “bilaterale” vor fi plătiți începând cu ianuarie 2022 și vor intra în rata contribuției companiei pentru Sanilog (fondul suplimentar de securitate și sănătate în muncă pentru lucrătorii din transporturi) – 2,5 euro – și pentru Ebilog (organismul bilateral național pentru sectorul „Logistică, transport și transport maritim”, care are ca membri atât uniunile sindicale, cât și pe cele patronale din industria transporturilor și care  supraveghează aplicarea contractului colectiv de muncă) – 1,5 euro.

Pentru a acoperi perioada de suspendare a discuțiilor privind reînnoirea contractului colectiv de muncă, lucrătorilor li se va face o plată unică de 230 de euro în trei tranșe: 100 de euro până în iulie 2021, 50 de euro în octombrie 2021 și 80 de euro în aprilie 2022. Această sumă va fi redusă proporțional pentru personalul cu jumătate de normă.

Acordul vizează doar partea economică, în timp ce cea mai complexă reglementare este delegată unei comisii tehnice mixte care trebuie să se reunească până la 30 iunie. Acordul a fost semnat de toate părțile, și anume cele trei uniuni sindicale confederale Filt Cgil, Fit Cisl și Uiltrasporti și douăzeci și trei de asociații patronale. Acum vor începe consultările între lucrători, care trebuie finalizate până la 15 iunie. Această reînnoire este valabilă până la 31 martie 2024.

În textul acordului, părțile solicită reconstituirea legalității pentru „a garanta dezvoltarea legalității și transparenței în industria logisticii, transporturilor și expedițiilor, prin acțiuni și intervenții care vizează prevenirea și sancționarea oricăror nereguli, precum și pentru a identifica destinatarii măsurilor de recompensare care vizează încurajarea dezvoltării legalității”.

Articole similare

Ad