Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad

Ministerul Finantelor da sperante transportatorilor privind acordarea diurnelor pentru soferi. Se asteapta si pozitia Ministerului Muncii.

Asteptata in 30.12.2014, interpretarea oficiala a Ministerului Finantelor privind legalitatea acordarii diurnelor pentru soferi a fost transmisa asociatiilor patronale a transportatorilor abia in cursul serii. Potrivit expertilor de la Ministerul de Finante, “prevederile H.G. nr. 518/1995 privind unele drepturi si obligatii ale personalului roman trimis in strainatate pentru indeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, cu modificarile si completarile ulterioare, (…) are numai caracter de recomandare, asa cum dealtfel rezulta si din prevederile art. 17 alin. (1), astfel: <<(1) Se recomanda agentilor economici, altii decat cei prevazuti la art. 16 alin. (1), precum si fundatiilor, asociatiilor si altora asemenea, sa aplice in mod corespunzator prevederile prezentei hotarari.>>.
 

Astfel, chiar daca nu se mentioneaza nicaieri ca soferii din transportul international pot fi delegati in strainatate, prin natura muncii lor, prin art. 17 alin. (1) prevederile legate de delegare pot fi aplicabile si soferilor.
Ministerul Finantelor precizeaza ca, potrivit Codului fiscal, numai diurna care depaseste de 2,5 ori cuantumul stabilit prin lege se impoziteaza si se consituie venit de natura salariala.
 
Totusi, in ceea ce priveste incadrarea locului de munca al soferilor din transportul international, Ministerul Finantelor lasa in seama Ministerului Muncii si Protectiei Sociale sa se pronunte, trimitand in acest sens o adresa oficiala catre acesta.
Reprezentantii asociatiilor profesionale estimeaza ca vor avea o pozitie oficiala si de la Ministerul Muncii in prima saptamana a anului viitor.
Scrisoarea oficiala trimisa de Ministerul Finantelor Publice asociatiilor profesionale ale transportatorilor poate fi citita integral mai jos:
 
 
 
Domnului Gelu Stefan DIACONU, presedinte al

 
Agentiei Nationale de Administrare Fiscala
 
 
 
 
Stimate domnule presedinte,
 
 
Referitor la adresa dumneavoastra nr.803248/2014, prin care ne solicitati punctul de vedere cu privire la tratamentul fiscal aplicat de organele de inspectie fiscalasumelor primite sub forma de diurna externa de catresalariati (soferi), in perioada 1.01.2011 – 31.05.2014, ca urmare a desfasurarii activitatii privind transportul rutier de marfuri pe parcurs extern, va comunicam urmatoarele:
 
I. Tratamentul fiscal aplicabil indemnizatiei de delegare/detasare
 
1. Potrivit prevederilor art. 55 alin. (4) lit. g) din Codul fiscal in vigoare pana la data de 1 februarie 2013,sumele primite de angajati pentru acoperirea cheltuielilor de transport si cazare a indemnizatiei primite pe perioada delegarii si detasarii in alta localitate, in tara si in strainatate, in interesul serviciului, in intelesul impozitului pe venit nu erau incluse in veniturile salariale si nu erau impozabile, cu exceptia sumelor acordate de persoanele juridice fara scop patrimonial si de alte entitati neplatitoare de impozit pe profit peste limita de 2,5 ori indemnizatia acordata salariatilor din institutiile publice.
Totodata, potrivit prevederilor art. 55 alin. (2), lit. i) din acelasi act normativ, in vigoare pana la data de 1 februarie 2013,sumele acordate de organizatii nonprofit si de alte entitati neplatitoare de impozit pe profit, peste limita de 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru indemnizatia primita pe perioada delegarii si detasarii in alta localitate, in tara si in strainatate, in interesul serviciului, pentru salariatii din institutiile publice, erau venituri considerate asimilate salariilor, pentru care erau aplicabile regulile de impunere proprii veniturilor din salarii.
 
De asemenea, pana la data de 01 februarie 2013, in baza lunara de calcul al contributiilor sociale individuale obligatorii intrau numai indemnizatiile acordate salariatilor pe perioada delegarii si detasarii in alta localitate, in tara si in strainatate, in interesul serviciului, de catrepersoanele juridice fara scop patrimonial si de alte entitati neplatitoare de impozit pe profit, inclusiv Banca Nationala a Romaniei, peste limita a de 2,5 ori indemnizatia acordata salariatilor din institutiile publice.
 
2. Urmare modificarilor si completarilor aduse prin Ordonanta Guvernului nr. 8/2013 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2013 privind Codul fiscal si reglementarea unor masuri financiar-fiscale, incepand cu data de 1 februarie 2013 in baza art. 55 alin. (4) lit. g) indemnizatiile si orice alte sume de aceeasi natura, primite de salariati, pe perioada delegarii si detasarii in alta localitate, in tara si in strainatate, in interesul serviciului, in limita a de 2,5 ori nivelul legal stabilit prin hotarare a Guvernului pentru personalul din institutiile publice, precum si cele primite pentru acoperirea cheltuielilor de transport si cazare nu sunt incluse in veniturile salariale si nu sunt impozabile in sensul impozitului pe venit.

In acelasi timp, este considerata venit asimilat salariului, indemnizatia primita de angajati pe perioada delegarii si detasarii in alta localitate, in tara si in strainatate, in interesul serviciului, precum si orice alte sume de aceeasi natura, pentru partea care depaseste de 2,5 ori nivelul legal stabilit prin hotarare a Guvernului pentru personalul din institutiile publice, aplicandu-se regulile de impunere proprii veniturilor din salarii, conform art. 55 alin. (2) lit. i)

In mod similar, cu aceeasi data, conform prevederilor art. 296^4 alin. (1) lit. m) din Codul fiscal, intrain baza lunara de calcul al contributiilor sociale individuale obligatorii indemnizatiile si orice alte sume de aceiasi natura, primite de salariati pe perioada delegarii si detasarii in alta localitate, in tara si in strainatate, in interesul serviciului, pentru partea care depaseste limita a de 2,5 ori nivelul legal stabilit prin hotarare a Guvernului pentru personalul din institutiile publice.
II. Opinie privind aplicarea prevederilor Codului fiscal in coroborare cu prevederile din legislatia muncii

In ceea ce priveste aplicarea prevederilor H.G. nr. 518/1995 privind unele drepturi si obligatii ale personalului roman trimis in strainatate pentru indeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, cu modificarile si completarile ulterioare, in cazul prezentatde dumneavoastra, apreciem ca norma juridica nu este una imperativa ci are numai caracter de recomandare, asa cum dealtfel rezulta si din prevederile art. 17 alin. (1), astfel:
 „(1) Se recomanda agentilor economici, altii decat cei prevazuti la art. 16 alin. (1), precum si fundatiilor, asociatiilor si altora asemenea, sa aplice in mod corespunzator prevederile prezentei hotarari.

Pe de alta parte, Codul fiscal reglementeazanumai modalitatea de calcul a limitei in care indemnizatia acordata salariatilor nu genereaza venit impozabil prin raportare la nivelul diurnelor stabilit pentru fiecare tara, potrivit prevederilor H.G. nr. 518/1995, anexa 1.
 
In aceste conditii, in opinia noastra, incadrarea activitatii de transport rutier international in una din situatiile prezentate in art. 1 din HG nr. 518/1995 este nerelevanta.
 
Pe cale de consecinta, drepturile de care pot beneficia salariatii, in cazul prezentat, sunt reglementate de Legea nr. 53/2003 – Codul Munciisi alte prevederi din legislatia in materie. Astfel, Codul muncii defineste delegarea ca exercitarea temporara, din dispozitia angajatorului, de catre salariat a unor lucrari sau sarcini corespunzatoare atributiilor de serviciu in afara locului de munca. Locul de munca, iar in lipsa unui loc de munca fix, posibilitatea salariatului sa munceasca in diverse locuri reprezinta element obligatoriu al contractului individual de munca.
 
In functie de situatia concreta a fiecarui salariat, situatie care trebuie sa fie reflectata prin elementele contractului individual de munca, salariatul are dreptul la plata unei indemnizatii de delegare sau beneficiaza de prestatii suplimentare in bani sau in natura, dupa caz.
 
Referitor la art.11 din Codul fiscal, invocat de dumneavoastra in adresa nr.803248/2014, ca baza legala a reincadrarii sumelor acordate soferilor, precizam ca acesta instituie in materie fiscala un principiu general antiabuz, in sensul ca pentru stabilirea impozitelor este relevant continutul economic al unei tranzactii, al unor operatiuni si, mai mult, acest articol da dreptul autoritatii fiscale ca, in situatiile in care constata ca forma in care este prezentata o tranzactie nu reflecta continutul economic al acesteia, autoritatea o poate reincadra din punct de vedere al impozitarii tocmai pentru a reprezenta continutul economic real al acesteia.
Acest principiu are la baza faptul ca, in general, substanta economica a unei tranzactii este cea care genereaza baza de impozitare vizata de legea fiscala, iar prezentarea intr-o alta forma a tranzactiei diferita de cea corespunzatoare continutului sau economic real urmareste, de regula, obtinerea unor avantaje fiscale.
 
In cazul concret prezentat de dumneavoastra, consideram ca aplicarea principiului mentionat mai sus trebuie sa se bazeze pe o analiza concreta a fiecarui caz in parte, respectiv a elementelor obligatorii din contractual individual de munca (a se vedea art. 17 alin. (3) lit.b) din Codul muncii) privitoare la acordarea diurnei in raport cu continutul economic al activitatii desfasurate si sa demonstreze cu ajutorul mijloacelor de proba prevazute de lege, ca forma juridica a acestor contracte nu reflecta continutul economic al activitatii efectiv desfasurate. 
 
Avand in vedere cele prezentate anterior, pentru clarificarea aspectelor din legislatia muncii referitoare la acordarea drepturilor de care pot beneficia salariatii in desfasurarea activitatii de transport rutier de marfa pe parcurs extern, in speta indemnizatia de delegare, am solicitat punctul de vedere Ministerului Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice, ca institutie cu competenta in domeniul legislatiei muncii. Dupa primirea raspunsului urmeaza sa completam prezenta opinie.
In alta ordine de idei, in legatura cu abordarea de catre A.N.A.F. a unor verificari de natura fiscala cu anumita tematica, care impacteaza asupra unor intregi sectoare ale economiei nationale va recomandam ca inainte de declansarea acestora sau de extinderea lor la nivel national sa realizati cel putin urmatoarele activitati prealabile:
Ø O analiza a tratamentului fiscal aplicabil asupra problematicii respective in perioadele anterioare, comparabile din punct de vedere legislativ, inclusiv a jurisprudentei existente.
Ø O ampla documentare asupra aplicarii legislatiei incidente domeniului abordat, inclusiv, daca este cazul, obtinerea unor solutii de interpretare a legislatiei specifice de la institutiile care au competente legale in domeniu, respectiv initiatoare a legislatiei in cauza.
 
 Consideram ca realizarea acestor activitati preliminare, precum si o coordonare metodologica unitara a activitatilor de verificare asigura o fundamentare solida si o motivare argumentata in drept si in fapt a actelor de constatare si de impunere si implicit asigura crearea unei jurisprudente pozitive, lucru extrem de important pentru eficienta si eficacitatea activitatii structurilor cu competente de control si colectare ale A.N.A.F.
 
 
 
Cu deosebita stima,
 
 Dan MANOLESCU
 Secretar de stat

Bogdan Iulian HUTUCA Doru DUDAS
Director general Director general

 
Elena IORDACHE
Director general adjunct

 
 Antoaneta NEAGOE MARUSEC
 Sef serviciu

Articole similare

Ad