Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad

Regulamentul eFTI intră în vigoare în 2024

Pe 21 august 2024 va intra în vigoare în Uniunea Europeană Regulamentul 2020/1056 privind transportul electronic de mărfuri (eFTI), emis de Parlamentul European și Consiliul UE pe 15 iulie 2020 și conceput pentru a digitaliza transportul de mărfuri și logistica astfel încât să scadă costurile administrative și să fie îmbunătățită capacitatea autorităților de a asigura respectarea legii și de a crește eficiența și durabilitatea transportului. Obiective care se doresc atinse prin furnizarea/partajarea, prin mijloace electronice, între operatori și autoritățile relevante, de informații privind transportul rutier, feroviar, aerian și pe căi navigabile interioare de mărfuri în UE.
Platforma care urmează să fie lansată pe 21 august 2024 le va permite transportatorilor să emită o scrisoare de trăsură electronică și toate autoritățile publice din UE vor fi obligate să ia în considerare informațiile transmise electronic, de exemplu un CMR electronic transmis prin intermediul platformelor eFTI certificate.
Digitalizarea se aplică la documentele referitoare la contractele de transport și la mărfuri (CMR, CIM/SMGS, AWB, declarații vamale), la mijloacele de transport (certificat de înmatriculare, asigurări) și la șoferi (permis de conducere, card, certificate și licențe).
Scrisorile de trăsură electronice trebuie întocmite în format structurat, care poate fi citit automat prin intermediul platformelor bazate pe ICT, (mesaje EDI, XML, API) și include locul și data emiterii, numele și adresa expeditorului, numele și adresa transportatorului, locul și data acceptării mărfurilor pentru transport și locul prevăzut pentru descărcare, numele și adresa destinatarului, denumirea tipului de mărfuri și metoda de ambalare utilizate în mod obișnuit, iar în cazul mărfurilor periculoase, denumirea lor general recunoscută, numărul articolelor, caracteristicile și numerele de identificare ale acestora, greutatea brută sau cantitatea, costurile legate de transport, instrucțiunile necesare pentru procedurile vamale și alte proceduri și o declarație conform căreia transportul este supus dispozițiilor Convenției.
Operatorii nu sunt obligați să pună informațiile la dispoziția unei autorități competente pe cale electronică, dar dacă aleg să o facă trebuie să utilizeze datele prelucrate pe o platformă eFTI certificată și, dacă este cazul, de către un furnizor de servicii eFTI certificat, să pună la dispoziție datele într-un format care poate fi citit automat printr-o conexiune autentificată și securizată la sursa de date a unei platforme eFTI și, atunci când datele sunt solicitate pentru inspecție, să comunice autorităților o legătură unică de identificare cu datele respective și să prezinte datele într-un format lizibil pentru om, dacă autoritatea competentă solicită acest lucru, la fața locului, pe dispozitivul operatorului.
Autoritățile competente trebuie să accepte informațiile puse la dispoziție electronic de către operatori, să poată accesa și prelucra electronic datele eFTI puse la dispoziție și să furnizeze validare oficială (ștampile sau certificate) în format electronic, în cazul în care o astfel de validare este necesară.
Autoritățile relevante, furnizorii de servicii eFTI și operatorii trebuie să păstreze confidențialitatea informațiilor comerciale și să se asigure că acestea sunt accesate și prelucrate numai atunci când sunt autorizate.
Iar furnizorii de servicii eFTI trebuie să se asigure că datele sunt prelucrate numai de utilizatori autorizați și că sunt stocate și accesibile în conformitate cu legislația UE și națională, că autoritățile competente au acces imediat la informații, fără taxe sau comisioane, și că datele sunt securizate corespunzător, inclusiv împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale și împotriva pierderii, distrugerii sau deteriorării accidentale.
Protocolul adițional la Convenția referitoare la contractul de transport internațional rutier de mărfuri (CMR) care se referă la scrisorile de trăsură electronice a fost adoptat în Belarus, Belgia, Bulgaria, Danemarca, Cehia, Estonia, Finlanda, Franța, Germania, Iran, Letonia, Lituania, Luxemburg, Țările de Jos, Norvegia, Oman, Moldova, Portugalia, Polonia, Rusia, România, Slovacia, Slovenia, Spania, Elveția, Turcia, Tadjikistan, Ucraina, Regatul Unit, Irlanda și Uzbekistan.

Articole similare

Ad