Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad

Guvernul modifică OG 81/2000 privind inspecția tehnică periodică și OG 27/2011 privind transporturile rutiere

Legea de promulgare a OG 3/2024 pentru modificarea unor acte normative din domeniul transpotului rutier a fost adoptată prin decret prezidențial. Aceasta vizează o serie de modificări aduse OG 81/2000 privind inspecția tehnică periodică (ITP) și OG 27/2011 privind transporturile rutiere.

În cazul reglementării ITP, OG 3/2024 prevede acum ca autovehiculele ce desfășoară activități în regim de taxi și de închiriere să fie supuse inspecției tehnice o dată la șase luni. Nu se supun acestei prevederi mașinile autopropulsate a căror viteză nu depășește 25 km/oră.

Foarte important, ITP-urile efectuate înainte de intrarea în vigoare a OG 3/2024 își păstrează valabilitatea în vigoare la data eliberării.

În ceea ce privește OG 27/2011, modificările vizează examinarea în vederea atestării profesionale a personalului de specialitate în transporturile rutiere. Astfel, comisia de examinare trebuie alcătuită din trei membri specialiști în domeniu, din cadrul autorității competente și respectiv din unități subordonate acesteia din urmă, care să îndeplinească cumulativ mai multe condiții privind pregătirea profesională și experiența la locul de muncă, care să dețină certificat de „evaluator de competențe profesionale“, să cunoască limba engleză și să nu fi avut relații contractuale cu centrele de pregătire în ultimii cinci ani.

Activitatea de examinare este independentă, se organizează în condițiile stabilite de autoritatea competentă prin ordin al ministrului Transporturilor și se desfășoară în temeiul OG 3/2024, prin derogare de la Codul Muncii.

OG 3/2024 intră în vigoare în termen de 3 zile de la publicarea în Monitorul Oficial.

Articole similare

Ad