Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad

Ministerul Finanțelor alocă o schemă de ajutor de stat de 2,25 miliarde de lei pentru investiții în regiunile mai puțin dezvoltate

Ministerul Finanțelor a inițiat o nouă schemă de ajutor de stat în valoare de 2,25 miliarde de lei, destinată finanțării nerambursabile pentru investiții cu impact major în economia românească, cu costuri eligibile ce depășesc 50 de milioane de lei. Bugetul echivalent în euro de aproximativ 450 de milioane de euro va fi emis prin acordurile de finanțare până la 31 decembrie 2026, iar plata ajutorului de stat va fi realizat între 2025 și 2032.

„Venim cu această propunere pentru că vrem să atragem în România investiții de mare anvergură, pe care să le orientăm către regiunile mai puțin dezvoltate ale țării, pentru un suflu nou de dezvoltare și prosperitate în aceste zone. Punem accent pe efectul multiplicator al investițiilor: nu numai că vor stimula competitivitatea unor ramuri industriale cu tradiție în România, dar vor crea și oportunități de angajare pentru mii de cetățeni din întreaga țară. Vedem că ajutoarele de stat acordate de MF în perioada 2007–2023 s-au dovedit un instrument real de stimulare a atragerii de investiții și creării de noi locuri de muncă: până acum s-au emis 304 acorduri pentru finanțare în vederea susținerii de investiții în valoare de 6,7 miliarde euro, care generează peste 61.000 locuri de muncă. Valoarea contribuțiilor directe generate de proiectele de investiții este undeva la 4 miliarde euro.”,

a precizat ministrul Marcel Boloș.

Cine poate aplica pentru schema de ajutor de stat

Beneficiarii ajutorului de stat pot fi întreprinderile care îndeplinesc următoarele criterii cumulative de eligibilitate:

Criterii generale

  • Să fie înregistrate potrivit Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
  • Să realizeze o investiție inițială în România, în maximum 3 ani de la data demarării acesteia, în unul dintre sectoarele eligibile prevăzute de schema de ajutor de stat în anexa nr. 1;
  • Să nu intre în categoria „întreprinderilor în dificultate”;
  • Să nu se afle în procedură de executare silită, insolvență, faliment, reorganizare judiciară, dizolvare, închidere operațională, lichidare sau suspendare temporară a activității și să nu facă obiectul unor decizii de recuperare a unui ajutor de stat;
  • Să nu beneficieze de alte ajutoare de stat regionale pentru costuri eligibile de natura costurilor salariale în cadrul aceluiași proiect unic de investiții;
  • Să nu efectueze o relocare către unitatea în care urmează să aibă loc investiția inițială.

Suplimentar pentru întreprinderile cu cel puțin un exercițiu financiar încheiat, pentru a putea accesa ajutorul de stat, trebuie să aibă rentabilitatea cifrei de afaceri mai mare decât zero în unul din ultimele trei exerciții financiare încheiate și capitalurile proprii pozitive în ultimul exercițiu financiar încheiat.

Totodată, suplimentar față de criteriile generale pentru a fi eligibili, întreprinderile nou-înființate trebuie să dețină un capital social subscris vărsat în valoare de minimum 100.000 lei, în plus să nu dețină acționari și nicio altă întreprindere în România înregistrată în ultimii 2 ani anterior datei cererii, cu același obiect de activitate, pentru care solicită finanțare.

Criterii de eligibilitate cumulative pentru investiții:

a) să fie considerate investiții inițiale (unitate nouă/extindere/diversificare/schimbare fundamentală) sau investiții inițiale care creează o nouă activitate economică (unitate nouă/diversificare in cazul județului Ilfov);

b) să aibă o valoare totală, fără TVA, a costurilor eligibile asociate investiției inițiale, de minimum 50 milioane lei;

c) să își demonstreze eficiența economică și viabilitatea pe perioada implementării investiției și 5 ani de la data finalizării acesteia;

d) să îndeplinească condiția referitoare la efectul stimulativ;

e) să îndeplinească indicatorii cantitativi și calitativi prevăzuți de schemă;

f) să genereze un efect multiplicator cuantificabil în economie.

Înregistrarea cererilor de acord pentru finanțare se realizează în sesiuni anuale anunțate cu minimum 60 de zile lucrătoare înainte, durata fiecărei sesiuni fiind de 30 de zile lucrătoare.

Cererile de acord pentru finanțare depuse în sesiune se ordonează descrescător pe baza unui punctaj calculat și se analizează în limita bugetului sesiunii. Analiza cererilor de acord pentru finanțare se finalizează cu acord pentru finanțare (dacă sunt îndeplinite cumulativ toate condițiile și criteriile de eligibilitate) sau scrisoare de respingere. Plata ajutorului de stat se realizează după efectuarea parțială sau totală a cheltuielilor eligibile efectuate conform acordului pentru finanțare, în limita creditelor bugetare anuale aprobate.

Ajutorul de stat se va acorda în baza unor cheltuieli eligibile, precum realizarea de construcții, achiziție de echipamente și active necorporale, iar activele aferente investiției trebuie să fie noi. 

Noua schemă de ajutor de stat are ca bază legală cadrul normativ european aflat în vigoare până la data de 31 decembrie 2026. Proiectul de act normativ este publicat pe site-ul MF la rubrica Transparență decizională.

Articole similare

Ad