AdAdvertisement
Ad
Ad
AdAdvertisement
Ad
Ad
Ad
Ad
AdAdvertisement
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad

UE avertizează Italia: Prea multe amenzi pentru viteză pe baza tahografului!

Comisia Europeană a trimis pe 3 noiembrie 2020 o notificare oficială Italiei, atrăgându-i atenţia că a aplicat suficiente sancțiuni pentru viteză pe baza datelor înregistrate de tahograf. Bruxelles i-a reamintit guvernului italian că Regulamentul UE 165/2014,care stabilește obligațiile și cerințele privind construcția, instalarea, utilizarea și testarea tahografelor, interzice utilizarea datelor obținute din aceste instrumente pentru a aplica sancțiuni la depășirea limitelor de viteză, așa cum permite legislația italiană. După acest avertisment, guvernul italian are la dispoziție două luni pentru a răspunde, arată TrasportoEuropa.

Articolul 41 din Regulamentul UE 165/2014 prevede că „statele membre stabilesc, în conformitate cu sistemele constituționale naționale, regimul de sancționare aplicabil încălcărilor prezentului regulament și iau toate măsurile necesare pentru a asigura aplicarea sa efectivă. Aceste sancțiuni sunt eficiente, proporționale, descurajante și nediscriminatorii și respectă categoriile de încălcări menționate în Directiva 2006 /22 / CE”. Aceasta din urmă stabilește drept „încălcări” depășirea timpului de conducere stabilit pentru o zi, șase zile sau două săptămâni, nerespectarea perioadei minime de odihnă zilnică sau săptămânală sau neinstalarea unui tahograf conform cu prevederile Regulamentului (CEE) nr. 3821/85.

Articole similare

Ad
Ad